6 en 7 juli 2019 Historisch grondverzet in Oirlo, nabij Venray. 
Zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur
Zondag van 10.00 uur tot 15.00 uur
 
De bezoekersingang van het terrein is gelegen aan het Hoogzand 
 (zijweg van N270, afslag hectometerpaal 43.6), 
 bij de afrit staat ook het bord Vijvercomplex.
 Parkeren is gratis , entree:  vrijwillige bijdrage
 
============================================================

30 en 31 mei  en 1 juni  2019  Historisch grondverzet, Schoterveld Bant N.O.P. bij Emmeloord.

======================================================================

De ledenvergadering is gepland voor zaterdagmiddag 23 Februari 2019 en zal plaatsvinden bij de

Kemp Groep,  onderdeel van  Reesink Construction Equipment NL. B.V. 

Datum:                23 Februari 2019

Plaats:                  Molensteyn 47

Plaats:                  Veenakkerweg 1 

                               2635 NC Den Hoorn

Tijd:                       van ca 11.00 u tot ca.17.00u. 

Op 6 april 2018 is ons Higro-lid Albert Kwinten overleden.

Wij wensen de familie veel sterkte.

================================================

10+11+12 mei 2018:  Historisch grondverzet Schoterveld Bant, Hemelvaartweekend .

----------------------------------------------------------------------------------------

24 februari 2018:  JAARVERGADERING.

BIJ Wynmalen en Hausmann op het adres: Ressenerbroek 7 666MP Heteren gelegen aan de A50.

aankomst gepland vanaf 13.00 uur.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20 januari 2018: WINTERACTIVITEIT.

bij Jan en Joep Lewiszong van Lewiszong Transport B.V ,Het Blok nr 4 in Bergharen.

aanvang 13.30 uur, tot ca. 17.00 uur.

 

 =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=


Evenementeninformatie zie onder Agenda.

 


 

==============================

Lid worden van de vereniging ? 

Zie formulier op deze  site.

==============================


Nieuwsbrief     2015-01

Met ingang van heden kun je de Higro ook vinden op het Facebook,
meld hier bijvoorbeeld, nieuwigheidjes, je vorderingen bij het restaureren van je machine of

wanneer je opzoek bent naar een bepaald onderdeel enfin alles wat je maar delen met onze leden.

Facebook_home.png

Hoe werkt het,  Je zoekt op het internet naar :facebook
https://www.facebook.com/pages/Vereniging-Historisch-Grondverzet/1641699099387081
of zoek via Google naar facebook, vervolgens zoek je op :
Vereniging Historisch Grondverzet, op de pagina klik je "vind ik leuk" aan.
Als iemand dan een nieuw bericht plaatst krijg je een melding op je PC.
Uiteraard moet je jezelf wel aan melden op het facebook. 

Higro 2013

Even een korte update van de stand van zaken met betrekking tot HIGRO Schaijk 2013.

Ik begin maar meteen met het goede nieuws: vrijdag ontving ik de vergunning van de gemeente Landerd voor ons evenement op 1 en 2 juni aanstaande.                        

Hiermee kunnen we zeggen: Het giet oan! ofwel het gaat definitief door.
De eerste deelnemers hebben zich reeds aangemeld en we hopen dat er nog vele zullen volgen.

Ik zal de komende dagen alle oud deelnemers die zich nog niet hebben opgegeven mailen als geheugensteuntje om dit wellicht alsnog te doen. Vanzelfsprekend komt nu alles in een stroomversnelling en zullen we jullie vaker op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Inmiddels is de Vereniging Historisch Grondverzet HIGRO opgericht en hebben de eerste mensen al aangegeven lid te willen worden. We hebben afgelopen week als bestuur de eerste vergadering gehad en besloten dat het lidmaatschap € 25,- per kalenderjaar, van 1 januari tot en met 31 december, gaat kosten. De bedoeling is deze inkomsten op een of andere wijze weer ten goede te laten komen van de leden. Hierbij valt te denken aan het organiseren van een of twee evenementen, een filmavond, een bezoek bij een collega restaurateur verzamelaar, het aanbieden voor een gunstig verzekeringstarief voor historische machines, en wat nog meer in ons op gaat komen, of uit suggesties van de leden aangebracht wordt.

Natuurlijk is het als kersvers opgerichte vereniging nog niet zover dat we een heel jaarprogramma kant en klaar op de plank hebben liggen, maar we gaan er zeker hard aan werken.

Wil je lid worden, met of zonder machine, meld je dan aan bij ondergetekende:

 nico-ensink@live.nl of op historischgrondverzet@gmail.com.

Wij sturen je dan z.s.m. een aanmeldingsformulier toe.

Nu gaan we weer rap aan de gang om ons evenement verder vorm te geven en te organiseren. We houden je op de hoogte!

Met vriendelijke groeten,

Nico Ensink

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

 Welkom op de nieuwe site!

De oude site is nog te vinden achter deze link https://sites.google.com/site/historischgrondverzet/home

___________________________________________________________________________________________

Welkom op mijn site historisch grondverzet, de site van een liefhebber van historische graafmachines en aanverwante materialen. De site is opgezet om diverse historische grondverzetactiviteiten en evenementen te publiceren  met een agenda waarin in ieder geval alle evenementen die betrekking hebben op het tentoonstellen en het gebruiken van historische machines te vinden zijn. Evenals foto’s, enz.

Tevens wordt de site gebruikt om alle in’s en outs van de vereniging Higro bekend te maken.

Willy Laarakkers.

  _________________________________________________________________________________________

Op 30-01-2013 is een vereniging opgericht onder de naam : “Vereniging Historisch Grondverzet” gevestigd te Heesch en ingeschreven bij de kamer van Koophandel.

De verkorte werknaam is HIGRO.

Doel.

1.De Vereniging heeft ten doel het samenbrengen en verenigen van eigenaren van en geïnteresseerden in historische grondverzetmachines, wegenbouw machines en bouw- en grondtransport voertuigen.

Het bevorderen tot behoud van bovengenoemde machines als industrieel historisch erfgoed, het verzamelen en uitwisselen van informatie betreffende de historie en restauratie van machines en voertuigen.

2.De Vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door het organiseren van publiekstoegankelijke evenementen speciaal voor bovengenoemde machines en voertuigen in huidige of gerestaureerde staat, met mogelijkheid tot demonstratie of tentoon te stellen.

 Dagelijks bestuur:

 Nico Ensink , voorzitter, tel. 06-45 957375      nico-ensink@live.nl

 Huub van Dijk, secretaris, tel. 06 -053 367370 

 Willy Laarakkers, penningmeester, tel. 06-53 226935

    info@higro.nl tevens beheer webpagina.

 Overige bestuursleden:

 Nol Romijnders

 Gerrit van Deursen

 Huub van Dijk, hoffotograaf.

 _____________________________________________________________________________________________

 

 

_______________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

HIGRO Grondverzetevenement

Schaijk 2013

Hallo allemaal,
Ik wil jullie even op de hoogte brengen van de stand van zaken met betrekking tot ons evenement in Schaijk.  Wij zijn weer volop met de voorbereidingen bezig maar dit heeft dit jaar wat meer voeten in de aarde dan voorgaande keren.
Vorig jaar is er een klacht bij de gemeente binnengekomen over geluidsoverlast tijdens ons evenement. 
De gemeente heeft hierover een brief gestuurd naar de Recreatieoord De Maashorst waarin zij, naast de klacht van een beroepsklageres, meeral hun verbazing kenbaar maakten dat zij niet op de hoogte waren van een evenement. Zowel Recreatieoord De Maashorst als wijzelf, waren in de overtuiging dat het evenement binnen de vergunningen van het park vielen, maar dit bleek niet het geval te zijn.   Na contact met de gemeente hierover is ons gevraagd een evenementenvergunning aan te vragen ter beoordeling van het college van B&W.


Omdat de eerste vraag van dit formulier begint met het burgerserviceummer van de aanvrager en niemand van de organisatie hoofdelijk aansprakelijk wilde zijn, hebben we de koppen bij elkaar gestoken en besloten een eerder plan uit te voeren en een vereniging op te richten teneinde de aanvraag door een rechtspersoon te kunnen doen.
Het doet ons genoegen dat de "Vereniging Historisch Grondverzet", roepnaam Higro, sinds gisteren een feit is.


Tegelijk met deze eerste stap is ook vergunning aangevraagd voor ons evenement in Schaijk. Wij hebben hiervoor het weekend van 1 en 2 juni gekozen, gelijk met vorig jaar. Plaats van handeling is wederom ht terrein van Recreatieoord "De Maashorst"en de naastliggende zandexploitatie van Hofmans BV. Tijden evenals voorgaande keren: zaterdag 1 juni van 10.00 uur tot 17.00 uur en zondag 2 juni van 10.00 uur tot 16.00 uur.
Bewaking en mogelijkheid tot overnachten wordt weer geregeld, mits we vergunning rond krijgen natuurlijk.
Wij hopen en verwachten dat ons deze vergunning verleend wordt, maar kunnen dit nog niet met zekerheid zeggen todat het college hierover besloten heeft. Met Recreatieoord "De Maashorst zijn" wij al geruime tijd rond.
Al met al leek het ons zinvol dit reeds te melden zodat jullie de data vast in de agenda kunnen zetten, en vast na te denken of er van jullie weer willen deelnemen aan dit weekend. Deelnemers kunnen zich vast opgeven voor ons evenement, waarbij het niet verplicht is om lid te worden van de Vereniging Higro. Dit mag natuurlijk wel ,want een vereniging zonder leden is niet iets wat ons voor ogen staat.


In afwachting van de vergunningverlening door de gemeente zijn we druk aan het voorbereiden van dit weekend, maar ook aan het brainstormen over hoe we het beste inhoud kunnen geven aan de verenigingsactiviteiten. Wij denken naast dit evenement aan bijvoorbeeld een filmavond, bezoeken bij verzamelaars, maar ook aan de mogelijkheid om leden een aantrekkelijke machine verzekering aan te kunnen bieden. Dit is zo maar een greep welke kant we op denken, maar we staan natuurlijk altijd open voor suggesties en goede ideeen.
Ik wil het hier voor het moment even bij laten, maar we zullen jullie vanzelfsprekend op de hoogte houden van de ontwikkelingen en voortgang van ons evenement.


Wil je lid worden van de vereniging, of je nu een machine bezit of niet, meld je dan aan.  

Wil je deelnemen aan dit weekend, geef je dan op. 

Dit kan per e-mail aan historischgrondverzet@gmail.com of bij ondergetekende: nico-ensink@live.nl


Wij hopen op een grote belangstelling.
Tot horens!
Nico Ensink Voorzitter Higro 06 53 421327

                


                                                                 HIGRO

 Algemene spelregels voor evenementen  van Historisch Grondverzet 

 Deze regels zijn opgezet om het evenement veilig en goed te laten verlopen.

  1.    Deelnemers dienen zich van te voren op te geven en worden verzocht ’s morgens voor 10.00 uur aanwezig te zijn en zich te melden bij de informatiestand van  HIGRO bij de ingang.

2.    Deelnemende machines dienen minimaal WA-verzekerd te zijn.

3.    Er is geen gelegenheid tot overnachten.

4.    Gebruik uw gezonde verstand met betrekking tot veiligheid en milieu. Veilig werken voor alles.

5.    Het is niet toegestaan terrein te gebruiken anders dan door de organisatie is aangewezen en alleen zand te kiepen op plaatsen die daarvoor bestemd zijn.

 6.    Zet uw machine stil als er bezoekers in de buurt zijn.

 Let op. De bezoekers met kleine kinderen bevinden zich op de raarste  lekken waar je ze niet verwacht.

 7.    Laat geen vreemden uw machine bedienen. Ze zullen zich voorstellen als de beste machinisten. Geen minderjarigen op draaiende  machines.

 8.    Laat uw machine niet onbeheerd achter. Sluit deze bij afwezigheid altijd af, altijd de bak op de grond.

 9.    De chauffeur/machinist is ten allen tijde verantwoordelijk voor de veiligheid rond zijn machine.

10.    Houdt de locatie schoon en beslist olievrij. Lekmatjes en korrels voor calamiteiten liggen in de informatiestand van de organisatie bij de ingang.

 11. Zorg dat aan het einde van de dag het terrein weer vlak opgeleverd word.

 12. Zet om 10.00 uur de motoren stil en kom naar de officiële opening door N. Ensink.

 14. Per machine heeft 1 persoon recht op gratis deelname aan de BBQ. Bon ophalen bij de informatiestand. Tot een week voor het evenement kunnen tegen vooruit betaling extra bonnen voor de BBQ worden besteld.

 15. Instructies van de organisatie dienen strikt opgevolgd te worden.

 Laten we er met zijn allen mooie , leuke en  veilige dagen  van maken.

  HIGRO